„Szakápolás dilemmái a bentlakásos szociális intézményekben”

Kollár András és Szabó Jánosné szakmatámogatási munkatárs köszöntötte a jelenlévőket.
Ápolás-Szakápolás engedélyeztetési eljárás menete című előadást Bodáné Gyűrű Vanda előadó interaktív módon tartotta meg. Előadásában részletesen ismertette az eljárás menetét, sok segítséget nyújtva a résztvevőknek.
Kávészünet után Kiss Anita Zsuzsanna Szakápolást működtető intézményi tapasztalatok az idősellátásban címen tartott előadásából nagyon sok új információt ismerhettünk meg, sok felmerült kérdésre sikerült választ kapnunk.
A kerekasztal beszélgetés az elhangzott előadásokról napirendi pont során kötetlen beszélgetés formájában sikerült megbeszélnünk az elhangzott információk tükrében a témával kapcsolatosan felmerült gondolatainkat.
A jelenlévők megfogalmazták, hogy az idős szakellátás területén a jogszabályi változások okán, a bekerülés feltételeként előírt gondozási szükséglet tükrében nagy számban vannak jelen a teljes ellátást igénylő polimorbid kórképpel bekerülő, magas gondozási és ápolási szükséglettel rendelkező ellátottak.
Míg évekkel ezelőtt az idősek otthonaiba elsődlegesen szociális okokból kerültek felvételre a gondozottak, addig napjainkban előtérbe kerültek az ápolási-gondozási szükségletek, mint prioritás. A bentlakásos intézményekben a gondozáson túl megjelennek az ápolási és ezen túl a szakápolási feladatok is.
A szakápolási feladatokat az otthonápolási szolgálat keretein belül vehetik igénybe a betegek, akik saját otthonukban laknak. Az intézmény lakóinak hiába ez az otthonuk, a szociális intézményen belüli szakápolási feladatokat a NEAK nem finanszírozza. így az intézményeknek saját forrásból kell ezt a feladatot megoldani, mely napjainkban már kikerülhetetlen.
A jelenlévők egyhangúlag fogalmazták meg a finanszírozási oldalon jelenlévő anomáliát a szakápolás szolgáltatásával kapcsolatosan. A szakápolás engedélyeztetésével a szociális ellátáson túl az intézmények egyben egészségügyi szolgáltatóvá is vállnak tehermentesítve ezzel a kórházakat, szakrendelőket. Ugyanakkor míg a szakrendeléseknek, otthoni szakápolási szolgálatoknak a NEAK finanszírozza az ellátást, addig az idősek bentlakásos intézményiben nyújtott egyenértékű szolgáltatást nem.
A megosztott információk alapján az indulás nehézségeiből a humánerőforrás biztosításának nehézsége domborodott ki.
A többlet egészségügyi feladatokhoz több egészségügyi szakdolgozóra lenne szükség, melyet az intézmények nehezen tudnak biztosítani az ágazati bérkülönbségek miatt. Az egészségügyi ellátórendszerben történő bérrendezést megelőzően is jelen lévő fluktuáció nagymértékű növekedését eredményezte a további egészségügyi ágazatot érintő bérrendezés, melynek kapcsán tovább nőtt a bérfeszültség a két ágazat között.

Szabó Jánosné
szakmatámogatási munkatárs

Kapcsolódó Dokumentumok

Az országos munkacsoport találkozókon, valamint a szakmai műhelytalálkozókon elhangzottak összefoglalása.

2024.06.30.

„Bántalmazás felismerése és teendők az átmeneti gondozásban” műhely Sopronban

2024.06.30.

„Kortárscsoportok közötti bántalmazás az iskolában” műhely Sopronban

2024.06.30.