SZAKMAI MŰHELYTALÁLKOZÓ – Gyermekjóléti Központok Szakmacsoport
SZAKMAI MŰHELYTALÁLKOZÓ – Gyermekjóléti Központok Szakmacsoport
Közzétéve: 2022.05.26.

Szakmacsoportvezető: Katonáné Kovács Ágnes

  1. Téma megjelölés

Menekültekkel kapcsolatban megjelenő problémák,
felmerült kérdések a segítő tevékenység során

Felelős: Katonáné Kovács Ágnes

Feladatütemezés:

Sopron:

Sopronban nem jelent különösebb gondot a Központ és Szolgálat számára a menekült kérdés. Az Ukrajnából a háború miatt menekülők száma nem magas, kezdetben még ennyire sem számítottunk. A városban hamar felállt a védelmi bizottság. Az önkormányzat feladata a menekültek ellátása, amit  a védelmi bizottság koordinál, akik a megyei védelmi bizottsággal állnak kapcsolatban. Heti egy alkalommal üléseznek. Az ülésen képviselve van a katasztrófavédelem, rendőrség, a Járási hivatal, ÁNTSZ, a Soproni Szociális Intézmény (SOSZI), a tankerület és 6 nagy civil szervezet is, illetve intézményünk is meghívást kap. Szükség esetén más meghívottat is bevon az önkormányzat a feladatellátás miatt.

Alapvetően kétféle esettel találkozunk, mely helyzetek megoldása némiképp eltérő lehet:

I. A menekült emberek egy jelentős része itt élő, dolgozó rokonaikhoz érkezik, illetve valamely segélyszervezet, egyházi felekezet révén kerül a városba. Az ő ellátásuk mondhatni jelenleg megoldott, különösen igaz ez a segélyszervezetek kapcsán Sopronba kerülő családokra. A tehetősebb családok Soproni rokonaihoz költözés esetén igyekeznek megoldani a helyzetet és mielőbb önálló háztartást kialakítani. A munkásszállóra rokonaikhoz beköltözött hozzátartozók esetében átmeneti megoldásról beszélhetünk, kevés a hely, a gyerekek miatt sem tartható fenn hosszú távon ez az állapot, várhatóan az ő esetükben valami féle segítségre lesz szükség.

II. A nehezebb helyzetben azok a menekült családok, személyek vannak, akik egyszer csak megjelentek a városba, őket az önkormányzat segíti a kijelölt szálláshelyen (Tóth Antal EGYMI kollégiumi helységében). Az önkormányzat létrehozott egy központi számot a városban, ami hívható és ezen keresztül érhetők el a szükséges menekültkéréssel kapcsolatos aktuális válaszok is. Ezt a telefont és az összes többi menekültek ellátásához tartozó feladatot a Soproni Szociális Intézmény kezel, lévén, hogy a hajléktalan és a szociális alapellátás intézményének adottak a feltételei ehhez.

Az önkormányzat által kijelölt szálláshelyen mostanra már működik portaszolgálat is, amit biztonsági őrrel oldanak meg, a biztonsági őrök ellenőrzik a belépéskor átvett kártyákat, így azonosítják a műszakok során a lakókat.

A szálláshelyen biztosítottak az alapvető ellátásuk az ott élőknek. A népkonyha révén naponta kapnak ételt és az egyéb szükségleteiket a SOSZI által begyűjtött adományokból fedezik (pl.: pelenka, tápszer stb.) A Tóth Antal EGYMI-ben elszállásolt menekültek egészségügyi ellátását az Sürgősségi Betegellátó Osztály végzi, de a háziorvosok is kaptak tájékoztatást az ellátás rendjéről.

Szükség esetén a város felkészült a magasabb menekültszámra is, de elsősorban a fűtési szezon végével lehet majd kinevezni újabb épületet szálláshelyként.

A városba érkező menekült személyekről nyilvántartást is kell vezetni, aminek segítségével tudjuk beazonosítani a családokat, egyéneket. Ezen alapadatok felvétele folyamatos, de az érkezők bizalmatlansága miatt olykor nehézségbe ütközik. Az elért személyek körül is sok a bizonytalanság, nem tudni hányan fognak még érkezni hozzátartozóként, ki meddig szeretne maradni a városban, kinek milyen tervei vannak a lakhatást illetően.

A segélyszervezettekkel érkezett gyerekek esetében a törvényes gondviselő kiléte is bizonytalan volt, hiszen több esetben nem szülővel együtt érkeztek a gyerekek. Ezeknek a kiskorúaknak az ügyeik intézéséhez a segélyszervezetnek először meghatalmazásra volt szüksége, hogy eljárhasson a gyerekek ügyében. Ezek beszerzését követően (a határon túl maradt szülők befényképezték a szükséges dokumentumokat), az Idegenrendészet mindenben segítségére állt az ügy előre haladásának támogatásában.

A mi intézményünknek nincs külön megnevezett feladata ebben a folyamatban. A már meglévő segítő tevékenységbe kapcsolódunk be és segítjük kérés esetén az önkormányzatot és a SOSZI-t. A Sopronban erős civil jelenlétnek köszönhetően (Caritas, Baptisták, Ökumenikusok stb.) és az önkormányzat támogatásának hála, sikerült egyelőre elegendő élelmiszert, tisztálkodószereket begyűjteni.

A következőkben a többi városban élő ukrán menekült személy felderítése és annak felmérése szükséges, mennyiben szükséges a segítségnyújtás. Egyik fő kérdés a tankötelezett gyermekek óvodába, iskolába integrálása, mely elsősorban a pedagógusok feladata lesz. Illetve további utánajárást igényel, hogy a két országban eltérő oltásrend miatt, kinek milyen kötelező oltást kell még felvennie, hogy közösségbe járhasson.

Kapuvár:

Kapuvár részéről elmondták, hogy a térségükben eltérő módon történik a menekültek ellátása a soproni mintához képest. Az első menekült személyek érkezésekor még bizonytalan volt az eljárásrend is, ami mostanra már kialakultnak mondható. A győri védelmi bizottság kérte a kapuváriak türelmét a szerveződése idejére.

Jelentős változást hozott, mikor megnyitották Csermajort szálláshelyként, melyet kezdetben a Magyar Vöröskereszt működtetett. A segélyszervezet idő közbeni távozásával azonban a kapuvári Család és Gyermekjóléti Szolgálat feladata maradt az ott élő mintegy 70 fő ellátása. A helyi hatóságokra részben tud csak számítani az intézmény. A szolgálat adományközpontot hozott létre és az ellátást a 38 településtől érkezett adományból biztosítják és az átnézett, rendszerezett adományokból látják el jelenleg is. A családok a szolgálat által szétosztott adományokból élnek és főznek magukra. Az ehhez szükséges feltételek biztosítottak.

Napközben a szolgálat munkatársai osztották be maguk közt a feladatot, ők tartanak ügyeletet, hogy rendszeres kapcsolatban legyenek az ott élőkkel. Komoly gondot okoz azonban, hogy a telephelyen nincs éjszakai felügyelet, magukra vannak hagyva az ott élők.

Jelenleg a menekült emberek érkezését követően a rendőrség a szolgálat készenléti telefonját hívja és a szolgálat munkatársai intézik a további teendőket. Néhány alkalommal a rendőrség vagy az önkormányzat segítségével juttatták el az Ukrajnából érkezetteket a szálláshelyre. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten próbál segíteni (pl.: buszt rendelt az idegenrendészethez utazáshoz), de az állami támogatás megérkezéséig kötöttek a lehetőségek.

Győr:

Győrben a védelmi bizottság látja el a feladatokat, amihez csatlakozott a Magyar Vöröskereszt és a Máltai Szeretszolgálat. Elmondható, hogy a városban mindenki akar segíteni. Jelenleg 152 fő van elszállásolva az egyetem épületében, amit most az önkormányzat használ. Próbálkoztak új részleg nyitásával, de azt végül lezárták. Jelen állapotban már kialakultabbak a lakhatás feltételei, de kezdetben nehéz volt megoldani a magas létszám miatt a kielégítő ellátást. Matracok vannak biztosítva a fekvéshez és mostanra már sikerült több mikrót is beszerezni. Az étkezés biztosítását a segélyszervezetek (Vöröskereszt, Máltai Szeretetszolgálat) látják el, akik többféle módon is próbálták az ellátásbiztosítást. Nem egyszerű a feladatellátás ilyen magas létszámmal, a szervezés során is előfordulnak nehézségek.

Az érkezők egy jelentős része munkaközvetítő révén kerül ide, hiszen a családfővel kapcsolatban álló munkaközvetítő segítségével érkezett utólag sok családtag is. Nagy segítséget azonban ezek a szervezetek sem tudnak adni. Próbálnak tárgyalni pl. a tankerülettel, hogy biztosítsanak néhány pedagógust a gyermekek felügyeletéhez, hogy a felnőttek dolgozni kezdhessenek.

Félő, hogy a problémák akkor kezdenek majd igazán láthatóvá válni, ha pár hónap múlva sem sikerül munkát, lakhelyet találni, illetve a jövő kihívása lesz a kiskorúak felügyeletének, tankötelezettségének biztosítása is. Kérdéses, hogy a Győrben szállást kapott személyek kívánják-e kérni a menekült státuszt, sokan viszont elmondásuk szerint szeretnének tovább menni az országból. Biztosan csak pár hónap múlva látszik, hogy hányan szeretnének maradni, akikkel aztán a szociális segítő tevékenységet is meg lehet kezdeni.

Tét:

A téti szolgálat munkatársai tudnak több településen is ukrán menekültekről, azonban a környékre érkezőknek – a talán egy csikvándi családot leszámítva – volt magyar vonatkozása, itt élő rokona stb., így feltehetően ők maradni is szeretnének. A település polgármestere és a védőnő sokat segít, ami megkönnyíti a szolgálat családsegítői feladatellátását. Az érkező családoknak nem minden esetben vannak meg a hivatalos irataik, ami nehezíti a közös munkát, az ügyintézést. Jelentős segítséget kapnak a környéken élő ukrán nyelvet ismerő tanárnőtől, aki a nyelvi nehézségek leküzdésében segíti a szolgálat munkatársait.

A szolgálat tudomása szerint a szerencsi önkormányzat felajánlott egy 30 fős szállást menekültek részére, így ennek kapcsán várható, hogy annak igénybevétele esetén a szolgálat fokozottabb segítségére lesz szükség.

Mosonmagyaróvár:

Az önkormányzat részéről egy személy fogja össze a feladatokat, ő koordinál a többi résztvevő közt. A település hamar reagált a kialakult helyzetre és egy hosszú évek óta üresen álló épületet (kollégiumot) hoztak helyre, ami most szálláshelyként szolgál. Megtalálható benne minden a napi ellátáshoz szükséges helyiség, felszerelés (konyha, fürdő stb.), közel 100 fő ellátásához. Az élelmezés megoldott, az önkormányzat a reggelit, vacsorát biztosítja, a népkonyháról pedig ebédet is kapnak. A helyi szolgálat hivatalos felkérést nem kapott a feladatokban való részvételre, de rendszeres kapcsolatban állnak az önkormányzat kapcsolattartójával és közreműködnek a feladatokban. A menekült családokkal történő kapcsolattartás folyamatos, naponta kimegy egy kolléga, igyekeznek jó beosztást létrehozni, de az éjszakai felügyelet továbbra sem megoldott (éjjel kulccsal zárják az ajtót a lakók, mert tartanak az idegenektől). Az épületben csak nőket és gyerekeket fogadnak. Nehezíti a helyzetet, hogy a körülbelül 30 fős csoportból mindössze 1 személy beszél magyar nyelven, rajta keresztül tudnak leginkább a többiekkel kommunikálni. Az elszállásolt személyek közül sokan nincsenek jó egészségi állapotban, betegesek, többször orvosi ellátásra szorultak, amit sikeresen intéztek is a szolgálat munkatársai. Az orvos asszisztense tud ukránul, és ez nagyban megkönnyíti a helyzetet, a kiskorú gyermekek megnyugtató megvizsgálását is.

Összegzés:

  • Fontos az adminisztráció, az alapadatok pontos felvétele, részben az azonosítás miatt, részben a később igényelhető állami támogatás miatt, illetve az ügyintézéshez elengedhetetlen annak felmérése, hogy ki, milyen iratokkal rendelkezik stb. A napi létszámlista alapján igényelheti az önkormányzat utólag az állami támogatást a megyei védelmi bizottságnál.
  • Az egyik legnagyobb nehézséget az eltérő nyelv okozza. A Magyarországra érkező menekültek jelentős része kizárólag az ukrán vagy orosz nyelvet ismeri.
  • Ha a háború elöl menekülő személynek megvan az idegenrendészetnél kiállított humanitárius kártyája, akkor kérheti a rendszeres létfenntartási támogatást.
  • Ha az ukrán állampolgár rendelkezik biometrikus útlevéllel, akkor a hiányszakmákban 90 napot szabadon dolgozhat. A kettős állampolgárok jelentkezhetnek a munkaügyi hatóságnál is.
  • Az egyházi és civil intézmények, iskolák többletforrással rendelkeznek, nagyobb sikerrel tudják megoldani adott esetben az ellátást.
  • Nehézség, hogy a többség menedékes kártyát kap, az elérhető juttatások jelentős részére azonban lakcímkártya híján azonban nem lesz jogosult.
  • Megállapítható, hogy a nagyobb létszámú szálláshelyeken fontos a biztonságos együttélés szabályainak pontos összeállítása, valamint ismertetése és elfogadtatása a beköltöző lakókkal.
  • A menekültek zavartalan ellátása a környék egyes településein függ a lakosság adományozási kedvétől is.

Készítette: Katonáné Kovács Ágnes

Kapcsolódó hírek, melyek még érdekelhetik

What to Do First for Your Business Start

Lorem ipsum dolor sit amet, sed diam nonumy euismod tincidunt ut laoreet dolores magna aliquam er…

Expand Your Reach and Win Clients

Lorem ipsum dolor sit amet, sed diam nonumy euismod tincidunt ut laoreet dolores magna aliquam er…

Keep Your Employees Happy at Work

Lorem ipsum dolor sit amet, sed diam nonumy euismod tincidunt ut laoreet dolores magna aliquam er…