Az országos munkacsoport találkozókon elhangzottak összefoglalása
Az országos munkacsoport találkozókon elhangzottak összefoglalása
Közzétéve: 2022.05.26.

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által létrehozott módszertani szakmatámogatási hálózat keretén belül a területi szakmatámogatási és szakmafejlesztési szolgáltató központok delegált képviselőinek bevonásával megalakultak és megkezdték működésüket az országos szakterületi munkacsoportok.

A differens szakterületi munkacsoportok az alakuló ülésen a munkacsoporttagok bemutatkozása és a szolgáltatási terület erősségének azonosítását követően meghatározták a munkacsoport rendjének, üléseinek módját és gyakoriságát és egyeztettek a 2022. június 30. napjáig tartó időszak céljairól és munkatervéről.

Az Országos Idősügyi Munkacsoport ülésén kiemelésre került a „A szociális ágazat módszertani és információs rendszerének megújítása” című projekt, mely a munkacsoport későbbi tevékenységéhez és munkatervéhez produktív segítséget nyújthat. A projekt időtartamának lejáratát követően a hálózati tevékenységből összegyűjtött adatok, tapasztalatok, információk egy a szakmatámogató hálózatok által szervezett szakmai nap keretében kerültek átadásra, megvitatásra a területi szakmatámogatási rendszer érintett munkatársaival. Összegzésként megfogalmazásra került, hogy a döntés-előkészítési munka hatékony és eredményes támogatása érdekében a jelenlegi problémákra kell megkeresni a megoldásokat a távlati célok meghatározását ezek mentén lehet realizálni.

Az Országos Fogyatékosügyi Munkacsoport fő célja olyan közvetlen szakmai támogatás nyújtása, mely a fogyatékos ellátás valamennyi területén tud szakmai útmutatót, segítséget nyújtani, kommunikációs csatornákon ajánlásokat közvetíteni, ezáltal elősegíteni a minőségi, magas szakmai szolgáltatás biztosítását.

Az Országos Család- és gyermekjóléti Munkacsoport állásfoglalását kérte az EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya a Nemzeti Népegészségügyi Központ részéről a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet módosítására érkezett javaslat tekintetében. A javaslat arra irányul, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat a gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül érkező jelzésre tett minden intézkedéséről tájékoztassa a gyermek egészségügyi alapellátását végző orvost és védőnőt, akkor is, ha nem ők tették a jelzést. A Tárca a módosítást ebben a formájában nem támogatja, egy pontosított, szűkebb tartalmú meghatározást látna szükségesnek. Kérik az országos munkacsoport szakmai álláspontját és javaslatát arra vonatkozóan, hogy a tájékoztatási kötelezettség körét milyen tématerületekre lehetne leszűkíteni, pontosítani úgy, hogy az NNK által jelzett cél is megvalósulhasson, azonban a család- és gyermekjóléti szolgálatok számára se jelentsen felesleges adminisztratív többletterhet. A szakmatámogatási munkacsoport tagjainak véleményezése alapján az intézkedéstől nem várható a gyermekek védelmének erősödése és nem a jogi környezet egyre rigidebb, aprólékosabb szabályozása jelentheti a megoldást, hanem a helyi szintű kooperációs hiátusok csökkentése. A rendelet módosítását minden esetre kibővítetten értelmezhető tartalom szerint nem tarják indokoltnak.

Az Országos Pszichiátriai Munkacsoport tevékenységével kapcsolatban kiemelésre került a felépülés alapú modell, mint központi rendezőelv a szakmai és jogszabályi kérdések, problémák és lehetséges megoldások kapcsán.

Az EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya által a munkacsoportok vonatkozásában megjelölt fő feladatok mellett minden szakterületi munkacsoportban egyaránt kihangsúlyozásra került a szakterületek speciális problémáinak feltárása, az együttműködések kialakítása. Kiemelt cél, horizontális szemlélettel a szakmai munka olyan irányú támogatása, mely megkönnyíti a területeken gyakorlati tevékenységet végző munkatársak mindennapi feladatellátását.

Kapcsolódó hírek, melyek még érdekelhetik

What to Do First for Your Business Start

Lorem ipsum dolor sit amet, sed diam nonumy euismod tincidunt ut laoreet dolores magna aliquam er…

Expand Your Reach and Win Clients

Lorem ipsum dolor sit amet, sed diam nonumy euismod tincidunt ut laoreet dolores magna aliquam er…

Keep Your Employees Happy at Work

Lorem ipsum dolor sit amet, sed diam nonumy euismod tincidunt ut laoreet dolores magna aliquam er…