Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete, Családok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti Otthona

A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete, Családok Átmeneti Otthona önálló szakmai egység, mely a gyermekjóléti alapellátást nyújtó, átmeneti gondoskodást biztosító, önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás.

Az intézmény tevékenységeit a helyi lakossági igények, a vonatkozó jogszabályok, szakmai előírások és a működési engedély alapján végzi.

Az 1998. évben épült Családok Átmeneti Otthona Sopronban, a Vasvári Pál u. 2/a. sz. alatt működő intézmény, 8 szobában 20 fő részére tud elhelyezést biztosítani. Az Intézmény szállás lehetőséget nyújt minden olyan család részére, akik a társulás területén állandó lakcímmel rendelkeznek, életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná váltak. Befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát, illetve az anya kérésére élettársát vagy férjét, ha a társulás területén állandó lakcímmel rendelkezik.

A szolgáltatás célja, hogy a válsághelyzetben lévő családok minimális intervencióval, meghatározott időn belül rendezni tudják helyzetüket, törekedni kell arra, hogy a család működőképes maradjon, szűnjenek meg azok a tényezők, melyek az átmeneti gondozás igénybevételét szükségessé tették. A befogadás, kríziskezelés és rehabilitáció után az ellátást igénybe vevőt az intézményen kívüli életre úgy kell visszasegíteni, hogy a család tagjai legkevésbé sérüljenek. Az otthon biztosítja a gyermekek bent tartózkodásának ideje alatt a testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődését, nevelését, gondoskodik arról, hogy a szülő gyermekének teljeskörű ellátását biztosítani tudja. A Családok Átmeneti Otthona a gyermeknek, és az ő szüleinek nyújt elhelyezést a beköltözéskor kötött megállapodás alapján az átmeneti gondozás alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig, mely 6 hónappal meghosszabbítható. A szolgáltatásért az igénybe vevők térítési díjat fizetnek. A Családok Átmeneti Otthona eredményes munkájához kellő nyitottságra, együttműködési készségre van szükség. Elengedhetetlenül fontos az átmeneti gondozás igénybevételének megszüntetése érdekében a családdal kapcsolatban álló szakemberek és a szolgáltatást igény bevevők közötti folyamatos kommunikáció. Nélkülözhetetlen a takarékosságra való törekvés, szokásrendek kialakítása és a családi élmények gazdagítása.

Kapcsolat