Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza, Fogyatékosok Napközi Otthona

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona 1995-től működik, egy 127 éves épületben. Nappali ellátást nyújtó intézményünk és annak közvetlen környezete akadálymentesített. Udvarát parkosítottuk, így a szabadidős tevékenységek helyszínéül is szolgál. A lakosság számára gyalogosan, gépkocsival, kerékpárral, elektromos kerekesszékkel és tömegközlekedési eszközzel is egyaránt jól megközelíthető.  Az épületben az alagsort, a földszintet és az emeletet használjuk a feladatellátás biztosítására, melyben 4 foglalkoztató helyiség, tornaszoba, étkező, tálalókonyha, 3 iroda, személyzeti öltöző, mindkét emeleten nemenként elkülönített mellékhelyiségek, 1 fürdőszoba, 1 zuhanyzó és mosókonyha, 3 raktár (vegyi, élelmiszer és segédeszköz), valamint az alagsorban karbantartó műhely és kiszolgáló helyiségek találhatók. A szolgáltató részlegek az épületben külön kiszolgálóhelyiségekkel, valamint közös használatú helyiségekkel, szakmailag elkülönítve működnek. A foglalkoztatók többfunkciósak.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2000. márciusában ellátási szerződést kötöttünk, 10 fő halmozottan sérült gyermek és fiatal ellátására.

A Győri Többcélú Kistérségi Társulással pedig 2006. decemberében kötöttünk ellátási szerződést, így 27 településről érkezhetnek hozzánk fiatalok.  

Ellátási szerződést kötöttünk még 2016. májusában Tét városával, Pannonhalma városával, Ravazd községgel, Kajárpéc községgel, Győrszemere községgel, valamint Lébény városával.

Intézményünkben 38 fő fogyatékossággal élő (mozgássérült, látássérült, értelmileg akadályozott, autista, Down-szindrómás, halmozottan sérült) fiatal nappali ellátását végezzük. Ezen belül biztosítunk számukra egyszeri melegétkezést, gondozást, fejlesztést is. Hetirendjeinknek megfelelően gyógypedagógiai és pedagógiai fejlesztő foglalkozásokat tartunk, valamint szabadidős-, sport- és kulturális programokat szervezünk számukra, annak érdekében, hogy képességeiket és készségeiket fejlesszük, egyben közösségi élményt is biztosítva részükre. Amíg ellátottjaink napközi otthonunkban tartózkodnak, addig szüleiket és családtagjaikat tehermentesítjük. Emellett társadalmi szerepvállalásunk az is, hogy rendezvényeinken, illetve önkéntes fogadóhelyként egészséges fiatalokkal, középiskolás és főiskolai diákokkal ismertessük meg a sérült emberek világát, életük örömeit és nehézségeit, sikereiket és küzdelmeiket. Intézményünk tevékenységeiről, erőfeszítéseiről több alkalommal beszámolt a helyi- és regionális média, illetve eredményeinket számos alkalommal közéleti elismerésben is részesítették. Közösségi oldalunkon heti szinten is beszámolunk napi tevékenységeinkről, foglalkozásainkról.

A gondozási csoportok kialakításánál főbb szempontjaink: az értelmi képesség, az életkori sajátosságok, az önellátási képesség mértéke, a mozgásállapot, valamint a foglalkoztathatóság. Csoportjaink 2 gondozási egységben, 5 gondozási csoportban, 7-8 fővel kerültek kialakításra.

A súlyos, halmozottan sérült ellátottjaink gondozása két teremben történik. A csoport létszáma 15 fő. Sérülésük mértékéből adódóan fontos az állandóság, a napirend betartása.

A mozgáskorlátozott és értelmileg akadályozott ellátottakból álló csoportunk létszáma jelenleg 23 fő, 3 gondozási csoportra bontva.

Szakmai munka elemzése

Fiataljaink egyéni fejlesztésen, gyógypedagógiai foglalkozáson naponta részt vesznek. A meglévő képességek, készségek felmérését, szinten tartását, fejlesztését, az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának megfelelően gyógypedagógiai képességfejlesztő foglalkozások keretében biztosítunk, melyek során különböző speciális eszközök, technikák és módszerek alkalmazására egyaránt sor kerül. A relaxációs foglalkozások, a terápiás jellegű – zenei, játék, művészeti – foglalkozások segítenek feloldani a merevséget, mind a szomatikus, mind pedig a viselkedés terén. Az önkiszolgálás, önállóság fejlesztése terén nagy hangsúlyt fektetünk a kommunikációs készségek fejlesztésére, szinten tartására, a szociális készségek, képességek alakítására, erősítésére.

Az egyéni fejlesztések során az alábbi területek folyamatos fejlesztése történik gyógypedagógusi irányítással:

Kognitív képességek: a megismerés folyamatát cselekvésbe ágyazottan, szemléltetéssel fejlesztjük (pl. válogatás, párosítás, soralkotás). Fő területei: érzékelés, észlelés, gondolkodás, figyelem. Kognitív alapképességek: ráismerés (felismerem a társamat), válogatás, csoportosítás, tervezés.

Kommunikáció és beszédfejlesztés: spontán beszéd, beszűkült szókészlet és gyakori beszédhiba javítása (utánzás, mondókák, éneklés).

Zenei fejlesztés: zenei élményhez jutás öröme, ritmus-hangszerek (dob, cintányér használat).

Viselkedést módosító technikák, lehetőségek: impulzivitás fékezése, szociális ingerek elkülönítése, mozgáskoordináció fejlesztés, egészséges testtartás kialakítása.

Szociális készségek: kapcsolatfelvétel, testi közelség és kontaktus elviselése, elemi szintű kooperáció felnőttel-gyerekkel, elemi szintű reakciók felismerése-fejlesztése.

Keresztény szervezethez méltóan nagy hangsúlyt fektetünk a fiatalok hitéletének segítésére, lehetőségük van szentgyónásra, szentségimádásra, szentmisén és különböző egyházi programokon való részvételre.

Minden hetet közös Máltai imaórával kezdünk, illetve hetente egyszer hittanórát tart intézményünk szakképzett munkatársa. Hetente egyszer közösen elimádkozzuk az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét is, amit a fiatalok különösen szeretnek.

Amíg a járványügyi helyzet engedte, a Győri Egyházmegyétől két hetente ellátogatott hozzánk egy atya, aki az ellátottakkal lelki beszélgetést folytatott. 2012-ben és 2015-ben ellátottjaink –hittanár kollégánk felkészítő munkájának segítségével – elsőáldozók és bérmálkozók lehettek.

Minden évben hagyományosan a családi, egyházi és állami ünnepekhez kapcsolódó eseményekről, ünnepségekről megemlékezünk. Különböző kirándulásokat szervezünk, melynek célja hazánk természeti- és kulturális kincseinek megismerése, valamint az egészséges életmódra nevelés. A foglalkozások során lehetőséget biztosítunk a fiatalok kéréseinek, témafelvetéseinek feldolgozására is (pl. “Érdekességek a világegyetemről”). 

Kapcsolattartás az ellátottak hozzátartozóival

Hagyományainkhoz híven intézményünk udvarán minden évben megrendezzük a Családi napot. Gondozottjaink erre az eseményre szüleik és hozzátartozóik részére meglepetés műsorral készülnek, majd a hozzátartozók bevonásával játékos vetélkedőket is tartunk. Ezen a vidám napsütötte nyári napon ellátottjainkat és hozzátartozóikat megvendégeljük az udvaron bográcsban készített egytálétellel, majd a programot zenés-táncos mulatság zárja.

Főbb ünnepeink: farsang, nőnap, március 15. húsvét, Anyák napja, gyermeknap, pünkösd, Szent István ünnepe, október 23., Mindenszentek, Halottak napja, Szent Miklós Nap, karácsony, a születésnapokat és névnapokat havonta egyszer ünnepeljük meg.

Fogyatékos személyek részére szabadidő hasznos eltöltése

Szabadidős foglalkozások keretében kirándulásokat, különböző szabadidős programokat szervezünk ellátottjainknak. Egyhetes táboraink során a fiatalok megismerkedhettek például Sopronnal, Keszthellyel, Tatával, Balatonlellével, Gánttal, Székesfehérvárral, Agárddal, Veszprémmel, Pécs városával, de eljutottak a németországi Regensburg városába is.

Az elmúlt években egy napos kirándulásokat szerveztünk a következő helyszínekre: Majk, Esztergom, Szombathely, Kőszeg, Ják, Jeli Arborétum, Bokod, Ászár, Császár, Budapest, Szentendre, Visegrád, Pápa, Kittsee, Tata, Vértesszőlős, Siófok, Komárom, Bakony, Tés, Fertőd, Nagycenk.

Pályázati támogatásból sikerült 2010-ben napközi otthonunkban, külön e célra kialakított helyiségben, biztonságos környezetben, speciális ingerek nyújtásával az érzékelő rendszer stimulálásával megvalósítani a Snoezelen terápiát. Lényege, hogy különféle ingerek hatására új pozitív tapasztalatok gyűjtésével ellátottjaink megtanulhatják a kikapcsolódás technikáját, amely oldja a feszültséget, csökkenti az agresszív hajlamot. Továbbá a terápián résztvevők megtanulhatnak ütemesen érzékelni, kellemes ingereket felvenni és irányítani ezeket a folyamatokat. A terápiás szobában a gondozottak láthatóan ellazulnak, görcsös izmaik oldódnak.

Napközi Otthonunk 17 évig szervezte fogyatékossággal élők részére a Máltai Sportnapot, évente 300-320 résztvevővel. A két napos rendezvényre minden évben 4-5 megyéből érkeztek hozzánk fogyatékossággal élő fiatalok, akik 9 versenyszámban (asztalitenisz, lengőteke, sakk, aszfaltrajz, boccia, kosárradobás, labdaügyesség, sorverseny, úszás) mérhették össze tudásukat, ügyességüket, lelkesedésüket. Rendezvényünk kiemelt célja volt a sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása mellett az is, hogy lehetőséget adjunk az intézmények és szervezetek tagjainak a találkozásra és közös sikerélmények átélésére. A rendezvény lebonyolítását minden évben 4 fő testnevelő tanár és 30 fő általános iskolai diák is segítette, utóbbiak közül sokan ezen a rendezvényen ismerkedtek meg először sérült emberekkel. A Sportnapot többnyire magánszemélyek adományaiból finanszíroztuk. Rendezvényünknek a Nádorvárosi Ének-Zenei Általános Iskola és a győri Magyar Vilmos Uszoda adott otthont. A rendkívül népszerűvé váló sportesemény többször szerepelt a megyei és az országos médiában is. Intézményünk 2015-ben szervezte utoljára a Máltai Sportnapot, mert 2016-tól az Emberi Erőforrások Minisztériuma ezt a programot választotta és évente támogatta, mint a Győr-Moson-Sopron megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház „Esély Sportnapját”, melyet 2016-tól az MMSZ Nyugat-Dunántúli Regionális Központ szervezett 2019-ig a győri Olimpiai Sportparkban.

Ellátottak motivációjának felkeltése, fenntartása

Fiataljainkkal 13 éve veszünk részt múzeumpedagógiai foglalkozáson a győri Rómer Flóris Városi Művészeti Múzeumban. Gondozottjaink nagyon szeretik ezt a programot. A havonta egyszer tartott foglalkozások alkalmával az éppen aktuális kiállítást tekinthetik meg a fiatalok, valamint a kiállításhoz kapcsolódóan a múzeumpedagógus irányításával különböző kézműves technikákat sajátíthatnak el.

2008-2009-ben egy pályázat keretében fiatalajainkat Intézményi Munkahelyi Gyakorlati Program megvalósításába vontuk be. A programban 12 fogyatékkal élő fiatal vett részt. A pályázat keretén belül három munkáltatóval kötött intézményünk együttműködési megállapodást. (Baumax, Nádorvárosi Közoktatási Központ, Kommunális Szolgáltató Kft.) Az Intézményi Munkahelyi Gyakorlati Program a pályázat lejárta után sem ért véget. Együttműködési megállapodás keretében munkaterápiás foglalkoztatásban részesülhettek továbbra is fiataljaink a Nádorvárosi Ének-Zenei Általános Iskola jóvoltából. A 12 fő gondozott kedd és szerdai napokon 4 órában a győri Nádorvárosi Általános Iskola konyháján, valamint a karbantartói műhelyben dolgozhatott. Sajnos a program 2018-ban véget ért, mert az iskola új fenntartója  nem támogatta tovább a kezdeményezést.

Jelenleg a 38 fő ellátottból 4 fő fogyatékossággal élő gondozottunk dolgozik külső munkahelyen, védett környezetben, napi 4 órában.

2019-ben pályázat keretében, udvarunkon magaságyásokat alakítottunk ki, melyekbe fűszernövényeket ültettünk, illetve levendula termesztését is elkezdtük. A hetirendünkbe beillesztett foglalkozások keretében munkaterápiás céllal fiataljaink kertészkedhetnek, rendezhetik a levendula ültetvényt és az udvart. A levendula szüret alkalmával a gyógynövény termését a fiatalok felhasználják különböző kézműves tárgyak, ajándékok készítéséhez (pl: levendula párna, illatpárna, ajtó-és asztaldísz, levendulabuzogány).

Fiataljaink számára egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozások keretében meseszoba kialakítását sikerült megvalósítani 2020-ban, ahol a meseterápia módszerével tudunk ellátottjainknak segítséget nyújtani a különböző élethelyzetek során felmerülő problémák, konfliktusok feldolgozásában. A terápia lehetővé teszi az érzelmi-akaratbeli problémák megoldását, fejleszti a beszédet, a képzeletet, a gondolkodást, segít kiküszöbölni az olyan kedvezőtlen tulajdonságokat, mint: határozatlanság, félelmek, agresszió. A mesébe merülésnek köszönhetően a fiatal megnyílik. A meseszobát a Mömax áruháztól adományba kapott különböző berendezési tárgyakkal tudtuk berendezni.

Folyamatosan pályázunk Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által kiírt pályázatokra. A pályázatokon elnyert támogatásból intézményünk tornatermét tudtuk az évek alatt jó minőségű kondícionáló gépekkel, különböző sportszerekkel, eszközökkel berendezni.

2019. őszén tartottuk első Jótékonysági hangversenyünket a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A jótékonysági hangverseny célja az volt, hogy az adományokból intézményünk energetikai munkálatainak előkészületeit elkezdhessük. A jótékonysági hangversenyt az elmúlt években a pandémia miatt nem tudtuk megrendezni.

A munkatársaink részére tartott szakmai napokkal az intézmény szakmai színvonalát és a munkavállalók magasabb szintű minőségi munkáját kívánjuk fejleszteni, melynek célkitűzései:

 • Intézménylátogatás során szakmai tapasztalatcserén való részvétel a munkatársakkal gyógypedagógiai intézményekben és felnőtt fogyatékosok otthonában.
 • Szakmai napjainkon olyan szakképzett előadók meghívása, akik hosszú évek óta a pályán vannak, így szakmai tudásukat, tapasztalataikat átadhatják azoknak a szociális szakembereknek, akik adott témában (mentálhigiénie, gyógypedagógia területei) jobban szeretnének elmélyedni. A szakmai napokhoz pályázatokat is keresünk.
 • Az intézménylátogatás során szerzett tapasztalatok és a szakmai napon elhangzottak beépítése a mindennapi szakmai munkába, a szolgáltatási elemek tartalmi, minőségi fejlesztése érdekében.

Munkatársaink rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken.

Minden évben felköszöntjük munkatársainkat Semmelweis-nap, valamint a Szociális Munka Napja alkalmából.

Önkénteseink munkája a MMSZ Gondviselés Házában

Úgy gondolom, hogy intézményünk egyfajta elismerésnek tekintheti, hogy a mindennapi foglalkozásokba önkéntes segítők is részt vesznek. Kiemelendő és példaértékű önkénteseink lelkes, kitartó munkája.

Matematika és magyar tantárgyakból önkéntes pedagógusunk tizenkét éve segíti fiataljainkat: számolás, betűformálás, olvasás, szövegértés tartozott a feladatok közé. Egyénileg 6 fő gondozottunkkal foglalkozik. A győri Filharmónikus zenekar trombita művésze a zenefoglalkozások során a trombita és más fúvós hangszer történeteivel és fülbemászó dallamok sokaságával ismertette meg a fiataljainkat. Tizenkét éve informatikus is segíti munkánkat, ő a számítástechnika iránt érdeklődő és fogékony fiataljainkkal foglalkozik. Több mint 20 éve egy másik önkéntesünk heti rendszerességgel lazító-nyújtó, mozgásfejlesztő foglalkozásokkal segíti gondozottjaink egészségesebb életmódját. Pszichiáter főorvos asszony 26 éve önkéntes munkában segíti ellátottjainkat.

Hétfőnként 10h-11h között az ÉSSE munkatársa tart „önérvényesítés”– elnevezésű foglalkozást az értelmileg akadályozott fiatalok részére. Az ÉFOÉSZ Győr-Moson-Sopron megyei irodája jóvoltából havonta egy alkalommal az Önálló Életviteli Centrum keretében intézményünk fiataljai az önállóbb életre való felkészítés során 8 különböző témakörben workshop előadásokon vehettek részt.

A főiskolai szakmai gyakorlatukat nálunk töltő diákok közül vannak olyan hallgatók, akik a gyakorlati idő letelte után is önkéntesként segítik munkánkat.

A 2019-es évben Az „Audi segít” című pályázaton sikeresen szerepeltünk. A pályázati támogatás lehetővé tette intézményünk udvarának, valamint étkező helyiségének és foglalkoztató termének megújulását. Az „AUDI önkéntes nap” keretében 40 fő menedzser munkája segítette megvalósítani a pályázati programot.


A pályázati támogatásból a következő tevékenységek valósultak meg:

 • udvari pavilon vásárlása,
 • dísznövények ültetése az önkéntesek által készített magaságyásba,
 • levendula ültetvény és virágoskert kialakítása,
 • az épületet körülvevő járda térkövezése,
 • az intézmény udvarán murvás parkoló kialakítása,
 • Étkezőhelyiség teljes felújítása (étkezőbútorok vásárlása, festési munkálatok)
 • az emeleten található foglalkoztató helyiség festése,
 • kerti bútorok vásárlása

Továbbá nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt két évben az AUDI HUNGÁRIA Zrt.-vel közösen egy olyan együttműködés valósulhatott meg az intézmény és az Audi Hungária Zrt. munkavállalói között, amely hozzásegítheti a fogyatékossággal élő fiataljainkat és hozzátartozóikat a társadalmi elfogadáshoz. Az Audi vezetősége hisz abban, hogy mások segítése nélkül nincs igazi élet, és az önzetlen segítségnyújtásban mérhetetlen erő lakozik, s ezt szeretnék minél több munkatársukkal érzékeltetni, az intézményünkben végzett munka megismerésével és segítésével. (Közös „Adventi készülődés” a 2019-es évben, 2020. decemberében az AUDI Hungária Zrt. személyügyekkel foglalkozó munkatársai gondozottjainknak és munkatársainknak karácsony közeledtével ünnepi ebéddel kedveskedtek.

Kapcsolat