Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Háza

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Háza az otthontalanná vált, krízishelyzetbe került személyek alap és szakosított ellátását biztosítja, elősegítve a társadalomba való visszailleszkedés folyamatát. Intézményünk három telephelyünkön végzi a Veszprém városában élő hajléktalan személyek segítését, szociális gondozását.

Telephelyeink:

 • MMSZ Egyesület Befogadás Háza 8200 Veszprém Jutasi u. 24-26.
 • MMSZ Egyesület Befogadás Háza- Nappali Centrum 8200 Veszprém Jutasi u. 32.
 • MMSZ Egyesület Befogadás Háza Rehabilitációs Célú Átmeneti Szállás 8200 Veszprém Házgyári u. 1. 3. emelet

Az intézmény szolgáltatásai:

 • Népkonyhai ellátás
 • Nappali Melegedő
 • Utcai Szolgálat
 • Éjjeli Menedékhely
 • Átmeneti Szállás
 • Hajléktalanok Otthona
 • 24 órás Egészségügyi Centrum
 • Rehabilitációs Célú Átmeneti Szállás
 • Adományok gyűjtése, kezelése.

Népkonyha – Jutasi út 32.

Célja a rendszertelenül vagy hiányosan étkező személyek egészségkárosodásának, életveszélyének elhárítása, a táplálkozás okozta hiánybetegségek kialakulásának megelőzése. A népkonyha alkalmi jelleggel, helyben fogyasztással, napi egyszeri meleg ételt biztosít. Az ellátás térítésmentes.

Nyitva naponta 12.00 – 14.00 óráig.

Nappali Melegedő – Jutasi út 32.

Biztosítja a közösségi együttlét, a biztonságos pihenés, a személyes tisztálkodás, a ruházat tisztítás, az ételmelegítés, az információhoz való jutás lehetőségét. További szolgáltatások: szociális ügyintézés, képzési, foglalkoztatási programok.

Engedélyezett férőhelyek száma 100 fő.

Igénybe vétele térítésmentes.

Nyitva naponta 8.30 – 18.00 óráig.

Utcai Szolgálat – Jutasi út 32.

Feladata a közvetlen életveszély megelőzése, a segítséget kérők megsegítése, megfelelő ellátáshoz juttatása, illetve a tartósan utcán élő hajléktalan személyek szociális ellátórendszerbe való bekapcsolódásának elősegítése. Ruházat pótlásával, takaró, paplan, hideg és meleg étel biztosításával, a téli időszakban rendszeres „teajáratokkal” krízisellátás nyújtása az utcán élőknek. További szolgáltatások: szociális ügyintézés, mentálhigiénés gondozás, orvosi ellátás. A szolgálat a téli krízisidőszakban (november 1-jétől március 31-ig) 24 órás készenléti ügyeletben, a téli krízisidőszakon kívül (április 1-jétől október 31-ig) 8.00 – 18.00 óra között a (30)-2376-695 számon érhető el, továbbá krízisidőszakban a Regionális Diszpécser-szolgálaton keresztül is (34)-511-028 hívható.

Az ellátás térítésmentes.

Éjjeli Menedékhely – Jutasi út 24-26.

Elsődleges célja a hajléktalanság tényéből fakadó közvetlen életveszély elhárítása. Az időjárás viszontagságai elől éjjeli menedék, biztonságos éjszakai szállás, pihenési lehetőség nyújtása.

Szolgáltatásai: éjszakai szállás, tisztálkodási, főzési lehetőség és szükség esetén krízis étkezés biztosítása. Segíti az arra rászorulókat szociális ügyintézéssel, mentálhigiénés gondozással, orvosi, ápolói felügyelettel.

Engedélyezett férőhelyek száma 62 fő.

Az ellátás térítésmentes.

Nyitva naponta 18.00 – 8.00 óráig.

Átmeneti Szállás – Jutasi út 24-26.

Célja az otthontalanná vált emberek társadalmi beilleszkedésének segítése, részükre életvitelszerű lakhatási lehetőség biztosítása, felkészítés az önálló életvitel folytatására. Csoportfoglalkozások szervezésével, személyes ügyintézéssel, mentális és szociális gondozással segíti az érintettek társadalmi visszailleszkedését.

Engedélyezett férőhelyek száma 50 fő.

Igénybevétele önkéntes, a szolgáltatásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni.

Nyitva tartása folyamatos.

Hajléktalanok Otthona – Jutasi út 24-26.

Azon hajléktalan személyek gondozását biztosítja, akiknek az ellátása átmeneti szálláshelyen, rehabilitációs intézményben nem megoldható, és koruk, egészségi állapotuk miatt ápolást, gondozást igényelnek. Speciális mentálhigiénés ellátást nyújt, különös tekintettel a hajléktalan életmódból fakadó sajátosságokra.

Az egészségügyi szolgáltatás kiterjed az igénybevevő rendszeres gyógyító ellátására, megelőző és higiénés felügyeletére. Az ellátás igénybevétele kérelemre történik, melyet az intézményvezetőhöz kell benyújtani.

Engedélyezett férőhelyek száma 27 fő.

A szolgáltatásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni.

Nyitva tartása folyamatos.

24 órás Egészségügyi Centrum- Jutasi út 24-26.

Célja a kórházban, illetve egyéb intézményi ellátás keretein belül nem ellátható, egészségügyi intézményből úgynevezett házi betegápolás keretei közé emittált hajléktalan személyek egészségügyi és szociális ellátása lábadozó szobákban. Szolgáltatásai: 24 órás háziorvosi, egészségügyi és szociális ellátás, mozgó orvosi szolgálat. Az intézmény biztosítja a napi háromszori étkezést, ruházat hiányában annak pótlását, tisztálkodási szereket, ápolási és gyógyászati segédeszközöket, szakszerű gyógyszerelést, értékmegőrzést, folyamatos egészségügyi, szociális és mentálhigiénés gondozást.

Az ellátásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni.

Nyitva tartása folyamatos.

Rehabilitációs Célú Átmeneti Szállás- Házgyári út 1. 3. emelet

Az aktív korú és munkaképes személyek társadalmi visszailleszkedésének elősegítése személyre szabott, komplex segítségnyújtással.

Azon hajléktalan személyek részére biztosít lakhatási lehetőséget, akik önként vállalják a rehabilitációs segítő programban való részvételt, és tevékenyen részt vesznek abban. Azok a Veszprém közigazgatási területén élő, aktív korú, hajléktalan személyek adhatják be jelentkezésüket, akik egészségi, pszichés és szociális állapotukban visszafordíthatóan károsodtak. Az igénybevétel – a rehabilitációs cél megvalósításában való aktív részvételt is vállaló – szerződéskötéssel lehetséges.

Engedélyezett férőhelyek száma 52 fő.

A szolgáltatásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni.

Nyitva tartása folyamatos.

Adományok gyűjtése, kezelése:

Ruha adományokat a 8200 Veszprém Jutasi út 32. sz. alatt található Nappali Centrumban tudunk fogadni naponta 8:30-17:30-ig. Elsősorban a téli időszakokban van szükségünk meleg ruhákra, amelyeket aztán a hajléktalan emberek részére osztunk ki.

Bútor és egyéb tárgyi adományokat előzetes egyeztetést követően tudunk fogadni.

Telefonos elérhetőségünk: +36-88-581-231.

Kapcsolat