Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI)

Az integrált intézmény három ellátotti csoport számára nyújt szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást: idősek, fogyatékkal élők és hajléktalanok. A szolgáltatások a mosonmagyaróvári járás és Mosonszentmiklós területén élők számára biztosítottak, összesen 27 településen érhetőek el.  A térség lakosságszáma közel 78 000 fő. Az intézmény fenntartója a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás. A dolgozói létszám 158 fő, a szakdolgozók szakképzettsége 95% feletti.

Az intézmény 4 szakmai és egy, a működést kiszolgáló egységből áll. A szakmai egységek az alábbiak:

 1. Alapszolgáltatási Centrumétkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek klubjai – 5 telephelyen-

Alapszolgáltatásokat igénybe vevő idősek létszáma:

 • étkeztetés:                                           427 fő
 • házi segítségnyújtás:                           167 fő
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 337 fő
 • idősek nappali ellátása:                        52 fő
 • demens személyek nappali ellátása:    34 fő
 1. Fogyatékossággal Élők Nappali Intézményei – (Naposház; Égszíntér – autizmus spektrumzavarral élőknek)
 2. Fejlesztő foglalkoztatás –fogyatékossággal élő- és hajléktalan személyek bevonásával
 1. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat – a kistérség területén életvitelszerűen élő hajléktalan személyek nappali (Nappali Melegedő) és átmeneti, bentlakásos ellátása (Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Éjjeli Menedékhely) valamint Utcai Szociális Munka és Népkonyha szolgáltatások.
 1. Idősek bentlakásos intézményei – átmeneti és tartós lakhatást biztosító ellátással (Idősek Gondozóháza, Aranykor Idősek Otthona, Virágoskert Idősek Otthona)

Szakosított ellátást igénybe vevő idősek létszáma:

 • Aranykor Idősek Otthona:                   67 fő (demencia kórkép: 32 főnél)
 • Virágoskert Idősek Otthona:               18 fő (demencia kórkép: 8 főnél)
 • Idősek Gondozóháza:                          29 fő (demencia kórkép: 11 főnél)

Amint az a fenti összegzésből látható, az intézmény az idősek számára biztosítja valamennyi szociális szolgáltatási és ellátási formát.

Az idős gondozást nem csak az intézmény falain belül tartjuk fontosnak, kiemelt figyelmet szentelünk a lakosság folyamatos tájékoztatására, jó kapcsolatot ápolunk a környező települések önkormányzataival, szoros kapcsolatban állunk a hozzátartozókkal.

Intézményünk mindent megtesz azért, hogy a szolgáltatások minél szélesebb körét kínálja a Térség valamennyi településén elérhetően.

Munkatársaim fontosnak tartják az idős, demenciával élő emberek társadalmi elfogadtatását, megértését. Ennek érdekében több fórumon, széles körű ismeretterjesztést folytatunk a térségben. 

A területi szakmatámogatási rendszerben való részvételi lehetőségre nagy szakmai kihívásként tekintünk, egyben számos fejlődési lehetőség megnyílását látjuk. Célunk, hogy az idősgondozás területén elért eredményeinket, jó gyakorlatokat megosszuk a szakma többi szereplőjével, ugyanakkor más intézmények eredményeit beépítsük mindennapi tevékenységünkbe. A szolgáltatásaink tartalma megfelel a valódi szükségleteknek és követi a szükségletek változásait. Alkalmazzuk a megvalósítható innovációkat, törekszünk új, hatékony eljárások kidolgozására és bevezetésére. Alapelvünk az emberi méltóság tisztelete, az együttműködésen alapuló személyes szolgáltatás, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, az egyén szükségleteire szabott holisztikus szemléletű segítségnyújtás, valamint az egyént körülvevő természetes és mesterséges erőforrások közötti hatékony, egymást segítő, építő jellegű együttműködés.

Kapcsolat