Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat

Intézményünk a  Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központintegrált intézmény keretében biztosítja a család-és gyermekjóléti központ feladatait, a család-és gyermekjóléti szolgálat, a nem hálózat keretében nyújtott helyettes szülői ellátás, a házi segítségnyújtást, az étkeztetést, valamint az idősek nappali ellátását (idősek klubját) intézményünk  ellátási területéhez igazodóan.

Székhelyünk 8220 Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32. szám alatt található, illetve telephelyeinken Szentkirályszabadja, Litér, Felsőörs és Balatonfűzfő településeken látjuk el a hozzánk fordulók támogatását.

Intézményünk a megfogalmazott alapelveink mentén biztosítja a velünk kapcsolatban álló egyének, családok és közösségek támogatását. Ezek a számunkra fontos megvalósítandó értékek az egyének szükségleteire szabott segítségnyújtás, a földrajzi, egzisztenciális, települési hátrányokból fakadó hozzáférési különbségek csökkentése, az emberi méltóság tisztelete és a hátrányos megkülönböztetés tilalma, valamit a bizalmon alapuló segítő-kliens kapcsolatok fenntartása érdekében a titoktartás, valamint az információk szakszerűen zárt kezelésének biztosítása, a gyermek mindenek felett álló érdekének elve, a család egységének elve, a nyitottság elve, az önkéntesség elve (ez alól a gyermekkel kapcsolatos hatósági ügyek kivételt jelentenek), a személyiségi jogok védelmének elve, és az egyenlőség elve.

Működésünk során az alapszolgáltatások működtetése, a lokális ellátórendszer fenntartása elősegíti a drágább szolgáltatást nyújtó szakellátások (egészségügyi és szociális szakosított intézmények) tehermentesítését. Számos esetben olyan ellátottak gondozását valósítjuk meg az alapellátás során, akiknek a saját lakókörnyezetében tartásával a szociális gondoskodásban a terhek egy része a család és az intézmény között megosztható. A szakosított ellátásból (egészségügyi és rehabilitációs ellátásokból) kilépők esetében az utógondozás és nyomon-követés lehetősége biztosított, illetve a gyermekjóléti ellátások kiszélesítésével, a központ integratív, valamint szolgáltató szerepének megjelenésével számos ponton erősítjük az ellátórendszert, és a hozzáférési hátrányokat kompenzáljuk.

Szervezetünkben sokféle szolgáltatás érhető el, melynek integrált működtetése lehetővé teszi a rendszerszemléletű segítő programok megvalósítását, szükség szerint a szolgáltatási formák közötti átjárhatóságot, így az egyéneknek és kisközösségeknek történő lehető leghatékonyabb támogatás megajánlását.

Az idei évtől a szakmatámogatási projekt keretében az alábbi témákban kívánunk a velünk kapcsolatban álló gyermekjóléti intézmények számára szakmai támogatást nyújtani.

  1. Iskolai szociális segítők létszámának szabályozása és egyéb felmerülő problémák, anomáliák megbeszélése (interaktív workshop)
  2. Mediáció, közvetítés, kapcsolattartási kérdések (előadás)
  3. Közösségi médiatartalmak, veszélyek a felnőttek, a szülők és a gyermekek szemszögéből (előadás)
  4. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás promotálása, hálózatosodás (interaktív workshop)
  5. Intézményi (gyermekjóléti központokban foglalkoztatott) pszichológusok szakértőként való kijelölése gyámhatósági eljárásokban (előadás)
  6. Demensügyi tanácsadók a családokért (interaktív workshop)
  7. Fogyatékosügyi tanácsadás, mint új szolgáltatás bemutatása (interaktív workshop)
  8. Hajléktalanokkal kapcsolatos krízisintervenciós kérdések a családsegítő szolgálatoknál (interaktív workshop)
  9. Vezetői klub családsegítő szolgálatok vezetői és gyermekjóléti központok vezetői részére (interaktív workshop)

Kapcsolat