Bakonyság Község Önkormányzata

Bakonyság Veszprém megyében, Pápától 25 km-re a Bakonyalja tájegységben található zsáktelepülés. Lakóinak száma 72 fő.  A falu 3 külterületi lakott hellyel rendelkezik ( Zámbó-tanya, Csárdapuszta, Kisdémpuszta ), melyek 1-1,5 km-re vannak a belterülettől. Kisdémpuszta korábban urasági birtok volt, és cselédek lakták. A földterületet valaha a Meszlényiek birtokolták. A helység jelenleg is gondozott temetőjében egy vaskerítéssel övezett sírban Kossuth Lajos apósa, anyósa és – kutatók szerint egymás fölé temetkezve – a család más tagjai is nyugszanak. A Csárdapusztán található kápolnáról azt tartják, hogy Kossuth Lajos és Meszlényi Terézia ( a kisdémi földbirtokos lánya ) e falak között megerősítette, az 1841-ben Pesten kötött frigyüket. 1995 óta a kápolna falán Raffai Béla szobrászművész domborműve emlékeztet erre. 

A zsáktelepülésből adódóan Bakonyságra a csend és a nyugalom jellemző. Elérhető szolgáltatás a vezetékes ivóvíz, földgáz hálózat, telefon, szélessávú internet, szervezett szemétszállítás. A községben megmaradtak a jellegzetes tornácos parasztházak, amelyeket korhűen felújítottak. Utcái, közterületei a környék egyik legjobban gondozott, virágosított, parkosított területei. Természeti adottságai mellett a falu másik fő erénye az összetartó közösség és a rájuk jellemző vendégszeretet.

Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM. rendelet alapján 2001. január 01-jétől falugondnoki szolgálatot működtet a településen. A szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos település esélyegyenlőségének növelése, az itt élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a települések szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése. A lakosság a település méretéből és földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a kereskedelem és a lakossági szolgáltatások területén jelentős hátrányt szenved. A községben semmilyen üzlet nem található. Közoktatási intézménye nincs a településnek. Ezek a szolgáltatások a falugondnok segítségével válnak elérhetővé a község lakossága számára.

A falugondnok, Schumacher Mária 2001. május 01-jétől látja el a szolgálattal kapcsolatos teendőket Bakonyságon. Szakmai tudásával, falugondnoki munkája során szerzett gyakorlati tapasztalatai alapján több éve segíti a szolgálatok működése során felmerülő problémák megoldásában a Veszprém megyében működő falu-és tanyagondnoki szolgálatok fenntartóit, valamint a falu-és tanyagondnokokat. 2016 óta a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületének elnöke.

Kapcsolat