Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye

Alkohol-Drogsegély Ambulancia Elnök: Dr. Virányi Anikó Judit Az 1988-tól Alkohol- Drogsegély Szolgálat néven működő tanácsadó szolgálat 1993-tól végzi önálló jogi szervezetként tevékenységét Alkohol-Drogsegély Ambulancia elnevezéssel.Az egyesület 2003-tól kiemelkedően közhasznú non-profit szervezetként egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító, egészségügyi, szociális, rehabilitációs, prevenciós feladatokat lát el. Az egyesület felvállalta a szenvedélybetegséggel kapcsolatos intézmények létrehozását, és működtetését. Célja a kezelési lánc folyamatosságának kiépítése, a különböző kezelési szintek, ellátási területek összehangolt, hatékony működtetése.  Célja továbbá minden olyan feladat felvállalása szociális, egészségügyi vagy az oktatás-nevelés területén, amelyek segítségével megelőzhető, illetve csökkenthető a szenvedélybetegség terjedése hazánkban. Az egyesület működése és az intézmények működtetése során a pénzügyi szakemberek, a szociális szakemberek, a pszichológusok, az egészségügyi szakemberek, az orvosok(addiktológus, pszichiáter, gyermekpszichiáter), a jogászok, az informatikusnagyszerűentevékenykednek csapatmunkában, rugalmasak, problémamegoldásra törekednek, tudásukat, látásmódjukat folyamatosan bővítik különböző szakmai konferenciákon, képzéseken. Több éves szervezési tapasztalattal rendelkeznek, empatikusak, együttműködőek. Az egyesület non-profit szervezetként az elmúlt évek alatt a pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználta, pályázatról pályázatra gyűjtött tapasztalatait befektette az elkészítésbe és a megvalósításba. Székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 37/b. Tel.: +36706346057 Kiss Teodóra, intézményvezető, +36309364377 E-mail: adaamb@invitel.hu http://www.drogambulancia-veszprem.hu
https://www.facebook.com/drogambulancia
Az elmúlt években megvalósított nagyobb pályázatok: A projekt azonosító száma: EFOP-2.2.3-17-2017-00037 A projekt címe: Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményének fejlesztése Noszlopon és Ajkán az Alkohol-Drogsegély Ambulancia egyesületben A szerződött támogatás összege: 89 784 000 Ft A projekt keretében felújításra került az egyesület fenntartásában működő Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye Noszlopon, a fejlesztés következtében 27 férőhely korszerűsítése, és az egyesület tulajdonában álló ajkai épületben 6 új külső férőhely kialakítása történt meg. A projekt azonosító száma: EFOP 1.8.7-16-2017-00001 A projekt címe: Szertelenül határok nélkül A szerződött támogatás összege: 86 377 943 Ft A projekt tartalma:
 • Rendhagyó interaktív szülői értekezlet, valamint a Nézőművészeti Kft. gondolatébresztő tantermi színházi előadásainak szervezése általános és középiskolás diákok szülei részére.
 • Hozzátartozói csoport, valamint a Nézőművészeti Kft. gondolatébresztő tantermi színházi előadásainak megszervezése Noszlopon, a Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményében.
 • ANapsugár Klub elnevezésű közösségi tér, egy drogprevenciós szabadulószoba és a Holdsugár program kialakítása. A közösségi térben a betérők hasznos információkhoz juthattak, valamint szociális szakemberek szociális esetmunkát végeztek a körükben. A szabadulószoba egy olyan interaktív tevékenység, amelyben nem csak a kijutáshoz szükséges feladatok megoldása és a cél, hanem azok az érzések és élmények, amelyeket a feladatok és a történet során átélnek. A Holdsugár programban a csellengő fiatalok értékközvetítő foglalkozásokkal tölthették el az idejüket.
 • Az intézményrendszerre vonatkozóan területi együttműködés kialakítása érdekében öt workshopkerült megszervezésre a szerfogyasztó és veszélyeztetett fiatalokkal foglalkozó szervezetek, intézmények és azok képviselői, szakemberei számára.
 • A hosszú távú hatások elérése érdekében helyi akcióterv készült.
 • Színházterápia, meseterápia és családi nap, valamint a Nézőművészeti Kft. gondolatébresztő tantermi színházi előadásai kerültek megszervezésre a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási intézetben a fogvatartottak számára.
 • A területi együttműködés keretében öt nagyobb szakmai konferencia, és 20 kisebb szakmai megbeszélés megtartására került sor a családokkal, gyermekekkel, fiatalokkal, a szerfogyasztó és ebből a szempontból veszélyeztetett fiatalokkal foglalkozó szervezetek számára. A nagyobb konferenciákon Dr. Zacher Gábor, Pál Feri Atya, Szabó Győző és Horváth József molekuláris genetikus vettek részt előadóként.
 • Nyílt napok szervezésére került sor a noszlopi Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményének szakmai programja bemutatása alkalmából a szakemberek és érintettek számára.
 • Roma program megvalósításaDevecserben a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok, szüleik és nagyszüleik számára sportnapok és hagyományőrző családi napok keretében.
 • Veszprémben, a Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézményében motivációs hetek megvalósítása álláskeresési tanácsadással, jogi tanácsadással, filmklubbal, főzőkurzussal, relaxáció és relaxációs technikák elsajátításával.
 • A „Szertelenül, vidáman” szakmai ajánlással rendelkező, komplex drogprevenciós iskolai egészségfejlesztési program megvalósítása általános és középiskolások részére, amelynek kereteibe beépítésre kerültek a Nézőművészeti Kft. gondolatindító, érzéseket előhívó tantermi színházi előadásai is.
 • A Pszichológus válaszol, online felületen futó program során az érdeklődők számára egy olyan felület került biztosításra, ahol névtelenül feltehették kérdéseiket, és iránymutatást kaptak az aktuális problémájukat illetően.
Az egyesület által fenntartott intézmények: Alkohol-Drogsegély Ambulancia, mint járóbeteg ellátás Az alkohol és drogfogyasztás elleni küzdelem jegyében részt vesz a szenvedélybetegek kezelésében, rehabilitációjában, reszocializációjában az alábbi tevékenységek megvalósításával:
 • A gyógyulni akarók számára járóbeteg rendszerben történő addiktológiai gondozást, illetve gyermek- és ifjúságaddiktológiai szakrendelést biztosít, a betegek igényeihez alkalmazkodva rövid- és hosszútávú gyógyszeres, illetve pszichoterápiát végez, szociális segítséget nyújt.
 • Részt vesz az elterelés, és az azzal kapcsolatos állapotfelmérés lebonyolításában.
 • Ártalomcsökkentő programok keretén belül ingyenes AIDS, Hepatitis, TBC szűréseket szervez lehetőség szerint, tűcsere-programot, valamint metadon-fenntartó kezelést biztosít.
 • Telefonos, személyes, illetve ingyenes jogi tanácsadást biztosít.
 • Terepgyakorlati helyet biztosít főiskolai hallgatók részére, és közösségi szolgálatra is fogad középiskolás tanulókat.
 • A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok által szervezett programokat és rendezvényeket támogatja.
 • Együttműködik a helyi szociális, egészségügyi, oktatási intézményekkel, valamint megyei, országos szakmai szervezetekkel.
 • Részt vesz az egészséges életmódszemlélet kialakításában, a prevencióval összefüggő feladatokban, rendezvényeken, programokban. Iskolai és iskolán kívüli prevenciós foglalkozásokat, előadásokat, programokat tart az általános és középiskolás diákoknak, pedagógusoknak, valamint szülőknek. Legnépszerűbb programjuk a „Szertelenül, vidáman” elnevezésű komplex iskolai egészségfejlesztési program.Az egyesület összefogja, koordinálja a prevenciós teamet, amelyet szociális szakembereik, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának egészségfejlesztői és a Veszprémi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadói alkotnak. Cél a Veszprémben egymástól függetlenül zajló prevenciós tevékenységek és szemléletek egységesítése egy olyan komplex drogprevenciós program kidolgozásával, amely összefogja a drogprevenciós szakemberek munkáját. Pszichológus dolgozta ki a 15 alkalmas prevenciós tematikát, és a programba jelentkező szakembereket 3 napos felkészítő tréningben részesítette. A program célcsoportja általános iskolák és középiskolák 7., 8., 9., 10. évfolyamos diákjai. A foglalkozások kiscsoportos, interaktív formában valósulnak meg, ahol főszereplők a diákok. A munka nagy részét ők végzik, a gyakorlatok gondolkodásra és az érzések előtérbe helyezésére késztetik őket. Az elmúlt tanévekben motivációs versenyek kerültek meghirdetésre értékes ajándékokkal a programban részt vevő diákoknak, osztályoknak (plakát-, prezentáció- és videokészítés), továbbá a program befejezéseként záró rendezvény megszervezése valósult meg a diákoknak sportprogramokkal, pedagógusoknak szakmai előadásokkal. Eredményként elmondható, hogy Veszprém városában egy újszerű program jött létre, a szakemberek közös munkája erősödött, új kapcsolatok, együttműködések születtek, az iskolák részéről nagyobb érdeklődés érkezett a program iránt, pozitív visszajelzéseket kaptunk, megnőtt az iskolák programba jelentkezésének száma. A diákok a közvetlen és interaktív módszer során jobban megnyíltak, sokat beszélgettek, megtanulták az empátia, az elfogadás és a tolerancia jelentését, részt vettek stresszkezelő feladatokban, gyakorolták a segítségkérés lehetőségeit, ismereteik hiteles tisztázásra kerültek.
Az intézményben az ellátás ingyenes, TAJ kártya szükséges. Az intézményünkre vonatkozik az orvosi titoktartás kötelezettsége. Az intézmény munkanapokon, hétfőtől-péntekig 8-19 óráig tart nyitva. Beutaló nem, de időpontkérés szükséges. 8200 Veszprém, Pápai út 37/b. Tel.: +36706346057 Kiss Teodóra, intézményvezető, +36309364377 E-mail: drogambulancia@invitel.hu http://www.drogambulancia-veszprem.hu
https://www.facebook.com/drogambulancia
Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia egyesület a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján 2000. július 1-től határozatlan időre működteti a Szenvedélybetegek Nappali Ellátó intézményét. Az intézmény 20 fő veszprémi bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező szenvedélybeteg, illetve olyan hajléktalan személy részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására-ápolására, a szabadidő hasznos eltöltésére és az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, aki nyilatkozatában tartózkodási helyként Veszprémet jelöli meg. Szolgáltatások, melyek az ellátottak részére térítésmentesek.
 • meleg tea, zsíros kenyér, vajas kenyér biztosítása ingyenesen
 • napi egyszeri meleg étkezés megszervezése térítési díj ellenében, melyet a fenntartó egyesület támogat
 • alapvető higiéniai szükségletek kielégítése (mosás, fürdés)
 • készségfejlesztő kreatív tevékenységek, pl. gipszöntés, festés, rajzolás, képkészítés, természetes anyagok felhasználásával, különböző kreatív munkák, évszakhoz, ünnepekhez kötött alkotások készítése
 • intézmény körüli munkálatok elvégzése, az ellátottak a falra dekorációként képeket készítenek, virágokat, növényeket ültetnek, és később folyamatosan gondozzák, az intézményt így magukénak érzik, rendjét és tisztaságát megőrzik
 • háztartási ismeretek keretében alapvető tevékenységek elsajátítása, pl. mosás, vasalás, ruhahajtogatás, varrás, takarítás
 • heti rendszerességgel filmklub működik terápiás jelleggel, ezért célirányosan történik a filmek megválasztása
 • a szabadidő eltöltésére televízió, újságok, könyvek, társasjátékok, kártya, beltéri sporteszközök(csocsó, darts, pingpong) állnak rendelkezésre
 • az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, RR mérés, szűrővizsgálatok – AIDS, Hepatitis, tüdőszűrés – megszervezése. Mind szociális, mind egészségügyi szakellátásba tartozó intézmények elérésének segítése
 • kapcsolatfelvétel kezdeményezése, időpont egyeztetése, a gondozott mentális, fizikai állapotának megfelelő mértékű kísérése, intézménybe történő eljutásának megszervezése.
 • csoportfoglalkozások szervezése (problémamegoldó, álláskereső)
 • életvezetési tanácsadás, egyéni foglalkozás (pszichiáter, szociális szakember segítségével)
 • egyéb szociális, mentális segítség- és információnyújtás
 • kapcsolattartás kezelőorvossal
 • hivatalos ügyek intézésének segítése személyesen, levélben, telefonon, interneten
 • szociális, társadalombiztosítási, nyugellátási, lakhatási, foglalkoztatáshoz kapcsolódó, oktatási ügyekben segítségnyújtás
 • a gondozottak családi, társadalmi, és egymás közötti kapcsolatainak kialakítása és fenntartása
8200 Veszprém, Pápai út 37/b. Tel.: +36204594600 Kiss Teodóra, intézményvezető, +36309364377 E-mail:drogambulancia@invitel.hu http://www.drogambulancia-veszprem.hu Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Pápa és Devecser, Sümeg és Ajka kistérségekben Az ellátás a gondozás és tanácsadás minden formáját a szenvedélybeteg otthonában, illetve a lakókörnyezetében, tartózkodási helyén biztosítja annak érdekében, hogy a kliens az intézményi ellátásból (szociális otthon, krónikus egészségügyi ellátás, rehabilitációs intézmény) a saját környezetébe visszahelyezhetővé, és ez által tartós intézményi elhelyezése elkerülhetővé váljon. Fontos, hogy a kliens a segítők közreműködésével a mindennapi élethez szükséges készségeit megtartsa, fejlessze, továbbá konfliktusait, problémáit a szociális környezetét megtartva legyen képes rendezni.A szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a természetes közösségi erőforrásokra, őket is oktatva és támogatva. A közösségi erőforrások jelentik az ellátott közvetlen lakókörnyezetében megtalálható mindazon humán segítő erőforrásokat, amelyeket az ellátott személy a gondozás során igénybe vehet. Ezen természetes erőforrások maguk a családtagok, formális és informális segítők, önkéntesek.Az ellátás célja a lakókörnyezetben történő segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartásában, meglévő képességek fenntartása, fejlesztése, pszicho-szociális rehabilitáció, pszichoedukáció, szociális, mentális gondozás, egyéb ellátások igénybevételére való ösztönzés. Elsősorban a saját otthonukban élő, nem akut veszélyeztető állapotú addiktív betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget. A közösségi ellátás főbb szakmai tartalma:
 • a készségek, képességek felmérése, életviteli készségek fejlesztése, megtartása
  • a szenvedélybetegség tüneteinek ismeretében az állapotváltozás követése, és a változásnak megfelelően szakmai segítségnyújtás, beavatkozás
  • pszichoedukáció, vagyis az ellátott személy és a család számára felvilágosítás nyújtása és a jobb megértés biztosítása, az adott mentális betegségről, a gyógyszeres és egyéb terápiákról, azok céljairól, eszközeiről és lehetőségeiről
  • az egyéni célok elérése érdekében a problémák feltárása, és azok megoldásának elősegítése
  • információ nyújtása a kliens számára az ellátórendszerek különböző szolgáltatásairól
  • szabadidő hasznos eltöltésének strukturálása, a kliens egyéni szükségletei alapján egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférési lehetőségek biztosítása (nyugdíjas klub, társkereső, stb.)
Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása – Pápa és kistérsége, Devecser és kistérsége 8582 Farkasgyepű, Petőfi út 42. Tel.: +36703250561 Kiss Teodóra, intézményvezető, +36309364377 E-mail: drogambulancia@invitel.hu http://www.drogambulancia-veszprem.hu Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása – Sümeg és kistérsége, Ajka és kistérsége 8300 Sümeg Kossuth Lajos utca 29. Tel.: +36706346056 Kiss Teodóra, intézményvezető, +36309364377 E-mail: drogambulancia@invitel.hu http://www.drogambulancia-veszprem.hu Napsugár Klub Az egyesület 2019 nyarán nyitotta meg a Napsugár Klubot a csellengő lakótelepi fiatalok számára az EFOP 1.8.7-16-2017-00001 azonosítószámú, „Szertelenül határok nélkül” című pályázat keretében. A kollégák változatos ingyenes programok szervezésével biztosították a szabadidő tartalmas és hasznos eltöltését. Lehetőség volt sportolásra (pingpong, csocsó, foci, tollaslabda), családi időtöltésre, kézműves foglalkozásra, prevenciós ismeretek elsajátítására, szakkörök és különböző klubfoglalkozások (filmklub, társasjáték klub, korrepetálás) megtartására. Fontos volt egy olyan közösségi tér létrehozása, ahol a fiatalok lehetőséget kaptak arra, hogy egy szermentes közösségi térben beszélgessenek szakemberekkel, és a bizalom kialakulása után feltárják lelki gondjaikat, nehézségeiket, családi konfliktusaikat, és az értékközvetítő programokon keresztül érzelmi nevelésük is támogatást kapjon. Ez a program a pályázat befejezésével 2021. november 30-án megszűnt volna, azonban az egyesület egy másik pályázat elnyerésével kissé megváltozott keretek között, de folytatni tudta tevékenységét. A fenti alap elképzelésre épült fel a teljesen új koncepció a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros program Kulturális-Művészeti Programok Támogatása című pályázatának keretében annak érdekében, hogy a folyamatos kulturális és művészeti programok felkészítsék a lakótelepi fiatalokat és szüleiket a művészet és kultúra iránti nyitottságra, befogadásra. A kulturális és művészeti edukáción belül a fő hangsúlyt az élmény alapú módszerek alkalmazása kapta, általuk a résztvevők sikerélményhez jutnak, kreatív adottságaik felszínre kerültek. Különösen nagy hangsúly került a közösségi szemléletformálásra, amely a fiatalok körében a projekt által megvalósuló közösségi, kulturális és művészeti programok során jött létre, és legfontosabb közösségi célkitűzésként a lakótelepi közösség egy kreatív térben kovácsolódhatott össze. A célcsoport sajátosságaihoz, a helyi közösség igényeihez igazodva az alábbi heti, kétheti, havi ismétlődő kulturális, művészeti programok valósultak meg. (kreatív kézműves foglalkozások, felolvasó délután, plakát pályázat hirdetése jutalmakkal, drámapedagógia, meseterápia, zenés foglalkozások, roma kultúraismeret, tematikus napok tartása bemutatva egy-egy művészeti alkotást, művész életútját, példaképkeresés, önkéntesek által tartott művészeti foglalkozások, fotózás, a Nézőművészeti Kft. beszélgetéssel egybekötött gondolatébresztő tantermi színházi előadásai, mentálhigiénés foglalkozások, művészeti workshopok, zenetanítás, bűvészfoglalkozás) Ez a pályázat 2023 decemberében lezárult. A Napsugár Klub a jövőben is folytatja működését a fiatalok mentális támogatásával, érzelmi nevelésével, biztonságos közeg nyújtásával, programokkal. A részletes programokat a Napsugár Klub Facebook oldalán lehet megtekinteni. Napsugár Klub 8200 Veszprém, Damjanich utca 7/a. Nyitva tartás: munkanapokon, hétfőtől péntekig 12-18 ó Kiss Teodóra, szakmai vezető, +36309364377 E-mail cím: drogambulancia@invitel.hu https://www.facebook.com/napsugarklub

Kapcsolat