Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye

Bemutatkozás

Intézményünk Veszprém megyében Noszlop községben található, amely település Ajka, Devecser és Pápa városa felől autóbusszal megközelíthető.

Az intézmény 27 fő, 16 és 55 év közötti szenvedélybetegséggel (alkohol, – kábítószer, – gyógyszer, – viselkedésfüggőség) küzdő férfi fogadására alkalmas. A betegek elhelyezésére egy részlegesen akadálymentesített kétszintes családi ház nyújt lehetőséget. A házhoz nagy udvar, kert, istálló és egyéb gazdasági épületek tartoznak, ahol az ellátottak napi feladatai közé tartozik a kertészkedés és az állatok gondozása. A lakóház földszintjén található étkező, melegítőkonyha, raktár, iroda, foglalkoztató, orvosi rendelő, nővérszoba, konditerem, betegszoba. Az első emeleten öt, a második emeleten három lakószoba van kialakítva, két, három illetve négy ágyas elhelyezési lehetőséggel. A szobák az intézmény által biztosított célszerű, puritán bútorokkal vannak berendezve, emeletenként illemhely, illetve zuhanyzó áll rendelkezésre.

Terápiás filozófia

Az intézmény magát szermentes közösségként értelmezve szakmai és emberi segítséget nyújt a jelentkező szenvedélybetegnek abból a célból, hogy a beteg saját életdöntése alapján a munkatársi kör és a terápiás közösség támogatásával megszabadulhasson függőségétől. Cél nemcsak józan, de céltudatos, teljes értékű, alkotó életvezetés kialakítása.

A terápiába kerülés feltételei

Az intézménybe a jelentkezés önkéntes, a jelentkezők az intézményt fenntartó egyesület által működtetett Alkohol – Drogsegély Ambulancia járóbeteg ellátásában (8200 Veszprém, Pápai út 37/B.) előzetes időpont egyeztetés után felvételi beszélgetésen vesznek részt. Ehhez beutaló nem szükséges. Az adatfelvételhez, illetve az alkalmassági vizsgálat igénybevételéhez szükséges a rendezett biztosítási jogviszony (TAJ kártya), személyi igazolvány és a lakcímkártya bemutatása. Veszprém 100 km-es körzetéből jelentkező betegek előgondozása is itt zajlik. A távolabbi régiókból érkezők előgondozása, a helyi családsegítő szolgálatok és krízisközpontok közreműködésével történik jelenleg. Az előgondozói kör bővítése folyamatos. A józan, szermentes élet elérését ösztönző motiváción túl, az intézménybe kerülés alapfeltétele a sikeres felvételi beszélgetésen és pszichiátriai alkalmassági vizsgálaton való részvétel, amelyet az intézmény vezetője, és pszichiáter szakorvosavégez. Sikeres alkalmassági vizsgálat esetén a leendő ellátott azonnal beköltözhet az intézménybe. Az intézmény az egész ország területéről fogad ellátottakat.

A terápiás program bemutatása

A terápiás közösség olyan erősen strukturált környezetet jelent, amely jól körülírható erkölcsi és etikai határokkal jellemezhető. A közösségben a felépülés és a fejlődés szerves részét képezik a szankciók és a büntetőintézkedések (külvilággal való kapcsolattartás korlátozása a csoport döntése alapján) éppúgy, mint a különböző státuszok és kiváltságok szerzése (fázisváltások, kísérés, eltávozás). A szenvedélybetegek fejlődésének elősegítése szempontjából különös jelentőséggel bír az a tény, hogy a közösség tagjaiként az egyének egy önmaguknál nagyobb egység részeivé válnak. Az intézményben a kanadai Portage-modell terápiás eszközeinek alkalmazása történik, amely szerint a terápiás közösség tagjai inkább családtagnak, mint intézeti kezelés alatt álló páciensnek számítanak. Az egyes tagok jelentős szerepet vállalnak a közösség irányításában, és a többi tag számára követendő példaképként tevékenykednek (pozitív szerepmodell). Az egyes tagok és a munkatársak igyekeznek hangsúlyozni, hogy az egyén önmaga felelős saját életért és személyes fejlődéséért. A társak részéről érkező nyomás folytán a jó emberismereten alapuló kritika gyakran pozitív irányú változásra ösztönöz. Ezt a változást a közösség tagjaiban és a munkatársakban kialakult elvárások és elkötelezettség is elősegítik. A közösségi keretek között az ember a csoport és az egyén között zajló kölcsönhatáson keresztül ismerheti fel saját problémáit. Ugyanakkor a tapasztaláson keresztüli tanulás, a siker, a bukás, illetve a következmények megtapasztalása olyan erős hatást gyakorolnak az egyénre, amellyel tartós változásokat lehet elérni. Az ellátottak családtagjai bevonásra kerülnek a gyógyulási folyamatba. A 3., illetve 4. fázisban fontos szerepet kap a családi kapcsolatok helyreállítása. A rehabilitációs intézményben lehetőség van hozzátartozói csoporton való részvételre. A család tagjai között gyakori jelenség, hogy nem tudnak alkalmazkodni a szenvedélybetegségben szenvedő karakteréhez, jellemző vonásaihoz és viselkedéséhez akkor sem, ha már átesett a rehabilitációs kezelésen, és „tiszta” életet él. A terápia az utolsó fázisban, amely az utolsó három hónapot jelenti, főként a családba, környezetbe való visszakerülést támogatja. Ebben a szakaszban elengedhetetlenül fontos, hogy ne kizárólag a hazatérő felépülőt támogassuk, hanem a család is vegyen részt a folyamatban. Továbbá fontosnak tartjuk azt, hogy megértessük és elfogadtassuk, hogy nemcsak a szenvedélybetegséggel küzdőnek van szüksége a változásra, hanem a hozzátartozónak is, legyen az szülő, feleség, barát. A program működésében nagy hangsúlyt kap a munkaterápia, így kisgazdaságként működve, rendszeres és termékeny életvitelre való ösztönzést kapnak a gondozottak. Az intézményben több más, kreatív tevékenység (sport- kézműves foglalkozások, kirándulás) gyakorlására is van lehetőség.

A szakmai teamet addiktológiai konzultáns, szociálpedagógus, szociális munkás, szociális gondozó- ápoló és általános ápolók alkotják. Heti rendszerességgel belgyógyász és pszichiáter szakorvos rendel az intézményben, hetente lelkész által tartott foglalkozáson tudnak részt venni, illetve a veszprémi járóbeteg ellátás keretében pszichológus segítségét is igénybe tudják venni.

A terápia időszakai

Próbaidő: az első hónap

Célja a terápiás közösség, a terápiás program, a házirend és a ház megismerése, biztonságérzet kialakítása, a megszokott közegtől való elszakadás, a mentális és érzelmi folyamatok, valamint az ítélőképesség és a magatartás feletti kontroll helyreállítása.

A próbaidő szerves része az akut elvonás súlyos tünetei által előidézett állapotból való felépülés, valamint nagy szerep jut az egyéb heveny testi és pszichoszociális problémák kezelésére. További cél a motiváció fokozása, megtartása.

Ebben az időszakban a rehabilitációban résztvevők levelet kaphatnak, de nem írhatnak, nem telefonálhatnak, nem fogadhatnak látogatót, és csak rendkívüli esetben, kísérővel hagyhatják el az intézményt (pl.: bírósági tárgyalás, sürgős orvosi ellátás).

Első fázis: időtartama két hónap (2.-3. hónap)

A terápiás program első, legfontosabb eleme annak megértése, hogy a szenvedélybetegség halálos, családi, gyógyíthatatlan, progresszív betegség. Lehetősége nyílik az ellátottaknak arra, hogy saját maguk értékeljék ki a függőséggel és a társfüggőséggel összefüggő viselkedésüket, ily módon elősegítve a betegség és az abból adódó problémák megoldásának megkezdését.

Az első fázis célja továbbá a kár- és készségfelmérés, a megfelelő önismeret elsajátításának kezdeti lépései, készség és empátiafejlesztés, az alapvető terápiás eszközök alaposabb megismerése, azok gyakorlati alkalmazásának elkezdése, foglalkoztatási területek megismerése, az adott fázishoz tartozó csoportokon való aktív részvétel, egyéni terápiás terv kidolgozása.

Második fázis: időtartama három hónap (4.-5.-6. hónap)

A betegségtudat kialakulása után a következő lépés annak elfogadása, hogy a felépülés egy életre szóló program, hiszen minden esetleges újbóli fogyasztás tragikus következményekkel járhat, meg kell tanulni élni a betegséggel, tehát folyamatosan tudatossá kell válnia, melyek azok a dolgok, amelyektől távol kell maradni, és melyek azok, amelyek mindig fontosak lesznek a visszaesés elkerülése érdekében. A józan, szermentes élet értékké válása elengedhetetlen terápiás célként jelenik meg. A felépülésnek ebben a szakaszában a stressz kezelése és a pótcselekvések kerülése sarkalatos kérdésnek számít.

Ebben a fázisban is tovább folyik az egyéni terápiás terv nyomon követése, értékelése, ezzel egyidejűleg a megoldások keresése, a készségfejlesztés, valamint kiemelkedő jelentőséget kap a felelősségterületek vállalása (kísérés, csoportvezetés, koordinátori teendők, terápiás eszközök folyamatos használata, az alacsonyabb fázisban lévők bátorítása, segítése, az intézmény értékeinek képviselete tettben és szóban). A fázis végéhez közeledve egyes első fázisos csoportok vezetését a második fázisban lévő gondozottak végzik, adott esetben a munkatársak segítségével, de mindenkori jelenlétében.

Harmadik fázis: időtartama három hónap (7.-8.-9. hónap)

Ebben a fázisban elsődleges cél a kiegyensúlyozott és józan élet fenntarthatóságának megtervezése és megvalósítása. Ehhez a visszaesésre figyelmeztető jelek azonosítására, a mindennapos problémamegoldásra és hatékony életvitelre van szükség. A harmadik fázisban levőknek ezért egy olyan – a józanság köré szerveződő – életvitelt kell kialakítani, amelyben a stressz kézben tartása, a problémák megoldása és az őszinte személyes kapcsolatok ápolása minden esetben elsőbbséget élvez.

Ez a fázis a gyakorlati intézkedések és lépések ideje is, az intézményből való kiköltözés előkészítése, felkészülés a reintegrációra. Állás és/vagy albérletkeresés, családi viszonyok további rendezése, stabilizálása az intézmény által biztosított kereteken belül.

Negyedik, kiléptető szakasz: (10.-11.-12. hónap)

A negyedik fázis felépülői közvetlenül nem vesznek részt a közösség irányításában, heti terv alapján, a hét minden hétköznapján a rehabilitáció befejezése utáni időszak előkészítését szolgáló ügyintézésekre mehet. A 11. és a 12. hónapban 2 alkalommal 10 napra kimenőterv alapján elhagyhatják az intézményt (családi kapcsolatok, munkahely, lakhatási lehetőségek és a társadalomba való visszailleszkedés előkészítése céljából).

A költségek

A terápiában való részvétel országosan egyedülállóan teljes mértékben ingyenes. A teljes ellátás térítésmentes, az ellátottaknak kizárólag az élvezeti cikkeket (dohány, kávé és édesség) szükséges maguknak biztosítani.

Elterelés

Az intézményben lehetőség van az elterelés elvégzésére is.

Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye

8456 Noszlop, Alkotmány út 20/A

Tel.: +36 88 234-411

Vitainé Kulman Ibolya, intézményvezető: +36202054873

E-mail cím: adareh@invitel.hu

http://www.rehabhaznoszlop.hu/

Félutas-ház

Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia által fenntartott rehabilitációs intézményben Noszlopon, a szenvedélybetegekkel végzett munka fontos eleme a szenvedélybetegségből felépült, új életet kezdő ellátottak reintegrációjának támogatása. Ők azok, akik a mindennapi életbe való visszailleszkedést tanulják, próbálgatják, és ebben nagyon sok segítséget igényelnek.A noszlopi intézményből kikerülők között jelentős azoknak az aránya, akiknek semmiféle támogatása nincs, vagy ha van is, az nem a lakás, lakhatás gondjait oldja meg. A Félutas-program célja a rehabilitációs kezelést sikeresen befejező emberek sorsának további követése és segítése.

A külső férőhelyeken absztinens szenvedélybetegek kapnak segítséget a társadalomba való visszailleszkedéshez. Azok a talpra állt szenvedélybetegek kapnak segítséget, akik lépéseket tesznek azért, hogy józanságukat megtartsák és ápolják.

A Félutas-ház jelenleg hat fő befogadására képes, hat külső férőhelyet biztosít. A program időtartama 12 hónap, ennyit tölthetnek el az ellátottak, amely idő alatt folyamatosan kerülnek a vállukra az egzisztenciális terhek.

A Félutas-házban alapvető követelmény:

-az előtakarékosság

-az önellátás

-a hétzáró csoporton való kötelező részvétel

-a józanság megőrzése

-pszicho-szociális támogatás, mentálhigiénés gondozás egyéni konzultáció keretében

Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye-Félutas-ház

8400Ajka-Tósokberénd, Szent István utca 79.

Tel.: +36 88 234-411

Vitainé Kulman Ibolya, intézményvezető: +36202054873

E-mail cím: adareh@invitel.hu

Kapcsolat