Az országos munkacsoport találkozókon, valamint a szakmai műhelytalálkozókon elhangzottak összefoglalása

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet módszertani szakmatámogatási hálózatán belül az országos szakterületi munkacsoportok több online és személyes találkozót tartottak az elmúlt időszakban. A megbeszélések legfőbb irányvonalát a Belügyminisztériumtól 2023 évre kapott feladatok megvalósulásával, véglegesítésével kapcsolatos feladatok adták. A munkacsoportok kiértékelték, megbeszélték az elmúlt évre kitűzött, vállalt feladataik megvalósulási mértékét és egyeztetéseket folytattak a tárgyévben elvégzendő teendőkről. A különböző szakterületi munkacsoportok közös találkozókat is szerveztek, melyek jó lehetőséget nyújtottak a kapcsolódási pontok, közös problémák mélyebb megismerésére, a lehetséges együttműködések feltárására, megbeszélésére.
A Család és Gyermekjóléti Országos Munkacsoport februári online találkozóján összegzésre kerültek a 2023 évi elvégzett feladatok, impressziók. Megbeszélték, összeállították az idei év tevékenység tervezetét. A munkacsoporttagok a családi egyéni gondozási nevelési tervhez kapcsolódóan megvitatták az egészségügyi szolgáltatás beépítésének szükségességét, összefoglalták tapasztalataikat, felvetették kérdéseiket.
Az Országos Addiktológiai Munkacsoport az elmúlt időszakban több online találkozót is tartott, melyek elsődleges témái a szakmatámogatási füzet tartalmához kapcsolódóan az NSZI és a Belügyminisztérium visszajelzései alapján szükségesnek ítélt módosítások elvégzésével kapcsolatos egyeztetések voltak. A tagok megfogalmazták javaslataikat a munkacsoport 2024 évi munkatevékenységére, elvégzendő feladataira vonatkozóan, melynek alapján megtervezésre került az idei év munkaterve. Megbeszélésre kerültek az aktualitások, a területen felmerülő problémák, tapasztalatok.
Az Országos Pszichiátriai Munkacsoport több alkalommal tartott találkozót online térben és személyes megjelenéssel is. Az online találkozók alkalmával a munkacsoporttagok megbeszélést, egyeztetést folytattak a szakmatámogatási füzet anyagaival kapcsolatban.
A decemberi személyes találkozók alkalmával az OKEE konferencia keretében egy szekcióban közös megbeszélést tartott az Országos Idősügyi Munkacsoporttal a megkezdett munka folytatásaként az idős pszichiátriai szükségletű kliensek idősotthoni ellátásának feltételei témakörben. Egy másik szekcióban a Család és Gyermekjóléti Országos Munkacsoporttal folytattak közös gondolkodást a 18 év alatti pszichiátriai problémával küzdő kliensek közösségi ellátásának fejlesztésével kapcsolatban.
Személyes találkozó keretében került sor az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézettel megkezdett közös munka folytatására decemberben, mely az „IMEI és a tartós bentlakást nyújtó intézmények közötti folyamatok különbségeinek ismertetése, elemzése a lehetséges megoldások érdekében” témakört ölelte fel.
A februári munkacsoport ülés a Belügyminisztériumban került megtartásra. A találkozón a munkacsoport bemutatkozott Márton Andrea szakreferensnek a Belügyminisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály új munkatársának. Értékelésre kerültek a 2023 évben elvégzett feladatok, részfeladatok és egyeztettek a 2024 évi elvégzendő teendőkről.

Horváthné Horváth Éva Mária
szakmatámogatási (módszertani) munkatárs

Kapcsolódó Dokumentumok

Szakmai műhelytalálkozó – Fiatalkorúak bűnelkövetése

2024.06.19.

Tájékoztató jogszabályváltozásokról

2024.06.19.

II. Addiktológiai Szakmai Nap Győrben

2024.06.19.