Győr-Moson-Sopron Megyei Gondoskodás Szociális Központ

A 2016 év óta integrált intézményünk 369 fő idős és felnőtt korú értelmi fogyatékossággal élő személy ellátását biztosítja.

Intézményünk telephelyei által nyújtott szolgáltatások:

  • Pásztori székhely intézmény (9311 Pásztori, Alsó u. 39-41.) :

ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás – fogyatékosok otthona – 102 férőhely

  • Nagylózs telephely intézmény (9482 Nagylózs, Zrínyi u. 2.):

ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás – idősek otthona – 200 férőhely

  • Csáfordjánosfa telephely intézmény (9375 Csáfordjánosfa, Béke u. 17.):

ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás – idősek otthona – 50 férőhely

  • Pásztori telephely intézmény (9311 Pásztori, Alsó u. 39-41.):

 ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás – idősek otthona – 17 férőhely

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartása alatt működő intézményünk szeretettel várja a Győr-Moson-Sopron Megyéből a szolgáltatásunk iránt érdeklődőket.

Intézményünk 24 órás ápolást-, gondozást biztosít, folyamatos nővéri ellátással. Az ápolás-gondozás az egyéni állapotnak megfelelően, ennek figyelembevételével történik. A személyzet esetében elvárhatók azok a részben speciális ismeretek, melyek a szociális terület jogszabályi hátterére, igazgatási-intézményi struktúrájára vonatkoznak, valamint azok a személyiségjegyek, kompetenciák, melyek a mindennapi ellátás megkíván. Ilyen például az empátia, szociális érzékenység, tolerancia, szakmai ismeretek elméleti és gyakorlati tudás.

Az intézmény felszereltsége és a szigorú szakmai követelmények betartása lehetővé teszi az ellátottak magas színvonalú, teljes körű ellátását. Székhelyünk és telephelyei parkosított udvarral rendelkeznek, kerti kiülők, padok, pagodák szolgálják a lakók pihenését.

Kettő, három és négyágyas szobában való elhelyezésre van lehetőség. Az ellátottak, TV, telefon és internet szolgáltatást is igénybe vehetnek. Közösségi tér, étkező és foglalkoztató biztosít megfelelő környezetet a szabadidő hasznos eltöltésére. Napi ötszöri normál étrend mellett diétás étrendet is biztosítunk. Az ellátottak ruházatának mosása mosodában történik. Egyéni és külön igények kielégítésére (pl: fodrász, pedikűr) külön díjazás ellenében van lehetőség az intézményen belül.

Gondozási tevékenység az ellátott részére nyújtott fizikai, mentális és életvezetési segítségnyújtás, melynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése a cél. A tartós elhelyezést igénybe vevők részére minden esetben kötelező gondozási tervet készíteni. Egyénre szabottan tartalmazza a gondozott fizikai, mentális állapotát, a romlás megelőzése, a javulás elősegítése érdekében szükséges és javasolt feladatot, időbeni ütemezést, a segítségnyújtás egyéb elemeit.

Az intézményünkben a mentálhigiénés ellátás összetett feladat, amelyet elsősorban a mentálhigiénés csoport végez, de támogatást kap ebben a szociális otthon összes dolgozójától.

Lakóinknak fogyatékosságuknak megfelelő képességfejlesztő-, szinten-tartó terápiát, vagy munka jellegű foglalkoztatást, ezen felül szórakoztató, konstruktív jellegű hasznos időtöltést, foglalkoztatást is biztosítunk.

Az intézmény által szervezett programok, szabadidős és kulturális tevékenységek egyaránt alkalmazkodnak a társadalmi normákhoz, illetve lakóink kor-, sérültség- és érdeklődési körének megfelelő elvárásokhoz. A kulturális tevékenységek és programok naptárilag követhető ritmusban folynak, biztonságosan kiszámítható támpontot nyújtva lakóinknak. Mindezt úgy felépítve, hogy alkalmazkodjon a szokásokhoz, hagyományokhoz, ünnepekhez, valamint a társintézetek, egyéb szervezetek és a társadalom nyújtotta lehetőségekhez.

Többek között megszervezzük a névnapok, ünnepnapok, közösségi események megtartását, megteremtjük a hitélet gyakorlásának feltételeit, valamint egyéni foglalkozásokat tartunk.
Az ellátottak személyes szükségleteik beszerzéséhez, ügyeik intézéséhez, egyéni bevásárlásához segítséget nyújtunk.

Kapcsolat